Tietosuojaseloste

(Seloste päivitetty 17.4.2018)

1. Rekisterinpitäjä

Rawmix Oy (jäljempänä “Rawmix”)
Y-tunnus: 2647264-7
www.rawmix.fi , info (a) rawmix.fi

2. Yhteyshenkilöt

Rekisterin yhteyshenkilö:
info (a) rawmix.fi

3. Rekisterin nimi

Rawmix Oy:n asiakas-, käyttäjä-, ja markkinointirekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakkuuden ja muun yhteyden hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kommunikointiin, palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen ja kehittämiseen, yms. yhteydenpitoon ja tiedottamiseen. Rekisteriä käytetään henkilötietolakia noudattaen.
Rekisteriä saatetaan lisäksi käyttää laskuttamiseen, uutiskirjeiden lähetykseen, markkinointiin ja kohdennettuun markkinointiin. Voit milloin tahansa tarkistaa / muuttaa / poistaa tietosi asiakasrekisteristämme tai kieltää markkinointiviestinnän.
Tätä rekisteriä sovelletaan Rawmix Oy:n mahdollisten eri palveluiden ja verkkosivujen käytössä ja rekistereissä yllämainituissa tarkoituksissa.

5. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Rawmix Oy kerää käyttäjästä / asiakkaasta tietoja, kun käyttäjä käyttää Rawmix Oy:n omistamia verkkosivustoja, ostaa / tilaa palveluita tai tuotteita tai ottaa yhteyttä verkkosivuilla olevien yhteydenottolomakkeiden tai chatin kautta.
Syöttämällä tai lähettämällä henkilötietoja Rawmix Oy:n verkkosivustoilla, käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa keräämisen, käytön ja luovuttamisen tämän tietosuojaselosteen mukaisesti ja siinä ilmoitettuun tarkoitukseen. Yhteydenotto-lomakkeet ja chat eivät välttämättä ole suojattuja.
Rekisterissä voidaan käsitellä yhtä tai useampaa seuraavista tiedoista:

 • Etunimi ja sukunimi
 • Yritys
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot (esim. tilaustiedot, tiedot tapaamisista, markkinointiluvat ja – kiellot, osapuolten välinen yhteydenpito)
 • Markkinointiin ja myyntiin liittyvät tiedot (lähetetyt markkinointiviestit ja muut viestit)
 • Asiakaskyselyiden ja palautekyselyiden vastaukset
 • Chatissa tehtyjen kyselyiden tiedot
 • Laskutustiedot

6. Evästeet ja automaattiset tietojenkeruutyökalut

Evästeet
Evästeiden käyttö on yleistä verkkopalveluissa. Evästeet (cookies) ovat pieniä merkkijonon sisältäviä tekstitiedostoja, joiden avulla selain voidaan tunnistaa yksilöivästi käyttäjän vieraillessa verkkosivustolla tai palvelussa. Useimmat selaimet on määritetty hyväksymään evästeitä. Voit koska tahansa muuttaa käyttämäsi selaimen asetuksia niin, että selain ei ota vastaan kolmannen osapuolen evästeitä tai ilmoittaa niiden lähettämisestä. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toimivuuteen.

Palvelumme hyödyntävät evästeitä, jotta pystyisimme tarjoamaan mahdollisimman hyvän ja asiakasystävällisen palvelukokemuksen verkkosivuillamme ja palveluissamme. Kehittääksemme verkkosivujamme ja palveluitamme, keräämme evästeiden avulla tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää verkkosivujamme / palveluitamme.
Käyttäjän vieraillessa verkkosivuillamme tai palveluissamme, selain lähettää automaattisesti teknisiä tietoja (kuten IP-osoite, selaintyyppi ja -versio, edellinen sivusto)
Tilastot

Keräämme tilastotietoa verkkosivuillamme ja palveluissamme vierailleista käyttäjistä. Tällaista tietoa ovat mm. Kävijämäärät, suosituimmat sivut, sisääntulo- ja poistumissivut, klikatut linkit ja sivustolla vietetty aika.

Google
Palvelun käytön analysointiin voi olla käytössä Google Analytics – analysointipalvelu tai muun googlen palvelu. Analytics – evästeen avulla saamme tietoja käyttäjän toiminnasta sivustossa. Näitä tietoja ei yhdistetä henkilötietoihin.
Palvelujemme mainostamiseen saatetaan käyttää Google Adwordsia, jonka avulla näemme miltä sivuilta yhteydenotot ovat peräisin. Näitä tietoja ei yhdistetä henkilötietoihin.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasialliset tietolähteet ovat käyttäjän Rawmix Oy:n verkkosivustoilla tai palveluissa ilmoittamat tiedot, verkkosivujemme ja palveluidemme käyttö- ja asiointitiedot, tilausjärjestelmämme, asiakas- ja palautekyselyt sekä uutiskirjeiden lukutiedot.
Henkilötietoja voidaan lisäksi kerätä yhteistyökumppaneiltamme ja henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.
Tilauksien yhteydessä tietolähteinä toimivat tilauksen tekijä. Katso lisää kohdasta 5. ”Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät”.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rawmix Oy voi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn ulkopuolisille yrityksille. Tällaisia yrityksiä hyödynnetään mm seuraavissa tapauksissa:

 • Tilausjärjestelmien ylläpito
 • Yhteydenottolomakkeiden ylläpito
 • Kommunikointi asiakkaan / käyttäjän kanssa tilauksen tai yhteydenoton (esim. Chat) yhteydessä

Tällaiset yritykset voivat sijaita Euroopan Unioinin sisä- tai ulkopuolella. Nämä yritykset tarjoavat erilaisia palveluita esim. Sähköpostimarkkinointiin sekä tilausjärjestelmien ja yhteydenottolomakkeiden valmistamiseen, hallinnointiin ja ylläpitoon tai muun IT-palvelun tai Infrastruktuurin luomiseen / käyttämiseen.
Tietoja saatetaan tietyissä tapauksissa luovuttaa myös kolmansille osapuolille tuotteidemme tai palveluidemme sekä niihin liittyvien tilauksien hoidossa ja tuottamisessa. Myös nämä yritykset voivat sijaita Euroopan Unioinin sisä- tai ulkopuolella.
Jos tietoa luovutetaan kolmansille osapuolille, pyrimme huolehtimaan riittävästä tietoturvasta ja rekisterin asianmukaisesta käsittelystä EU-U.S – Privacy Shield – järjestelyllä tai erillisen sopimuksen avulla.
Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille myös viranomaisten tai muiden vastaavien tahojen lainsäädäntöön perustuvien tapojen mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa myös kolmansille osapuolille yrityskaupan yhteydessä. Tällöin osapuolet tekevät salassapitosopimuksen henkilötietojen osalta.
Rawmix Oy ei milloinkaan siirrä tietoja ulkopuolisille tahoille muuhun kuin yllämainittuihin tarkoituksiin. Rawmix huolehtii tarpeettomien tietojen poistosta kohtuullisen ajan kuluessa tiedon muututtua tarpeettomaksi. Tietojen säilyttäminen vaihtelee käyttötarkoituksesta riippuen.

9. Rekisterin suojaus

Rawmix Oy on sitoutunut estämään tietojen luvattoman käyttämisen, luovuttamisen ja muun asiattoman käsittelemisen. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.
Rawmix Oy:n työntekijöillä ja alihankkijoilla on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Kaikkia Rawmix Oy:n työntekijöitä ja alihankkijoita sitoo salassapitovelvollisuus.
Tilausjärjestelmissämme tarjoamme mahdollista maksaa tilaus luottokortilla. Emme säilytä luottokorttitietoja itse vaan näiden tietojen säilyttämisestä vastaa kolmas osapuoli (maksunvälitys-palvelu).

10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Henkilötietolain mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai selvittää, onko hän rekisterissä. Henkilön on esitettävä tarkastusoikeutta koskeva pyyntö Rawmix Oy:lle kirjallisena ilmoittamalla sekä nimensä että sähköpostiosoitteensa. Rekisteröidyn on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.
Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietojen mahdolliset korjaukset tai poistamme tarpeettomat tiedot.
Asianomaisen tulee tehdä tarkastuspyyntö joko sähköpostitse tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Osoitetiedot löytyvät kotisivuiltamme www.rawmix.fi.
Jos koet, että oikeuksiasi on loukattu henkilötietojen käsittelyn suhteen, on sinulla oikeus tehdä valitus tietosuojavalvontaviranomaiselle.

11. Tietosuojaselosteen muutokset

Pidätämme oikeuden tietosuojaselosteen muutoksiin. Muutokset julkaistaan päivämäärän kanssa verkkosivuillamme. Suosittelemme käyttäjiä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

12. Muut tietosuojaan liittyvät asiat

Rawmix Oy:n verkkosivustot ja palvelut saattavat sisältää linkkejä muille sivustoille tai sisältää sisältöä muilta sivustoilta. Rawmix Oy ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolien sivustoista.